Animaliak

Ikasi Euskara jolastuz!

Animaliak animalien izenak eta letrak Euskaraz ikasteko jolasa da, 0 eta 6 urte bitarteko haurrentzat diseinatua; halere, helduek ere praktika dezakete jolastuz.

1. atala (Animaliak/bitak ikustea):

Animaliak jolasaren lehen atala bit formatuan garatzen da.

Animalia bakoitzaren izena idatzita ageri da, irudi batekin batera, ezagutzeko oso erraza eta erakargarria, eta aditu batek Euskara egoki ahoskatuz irakurrita.

Tipografia lotuaren estiloa darabil, ikastetxeetan irakurtzen ikasteko erabiltzen dena. Horrela, txikienek hizki lotuak ezagutuko dituzte eta helduagoek irakurmena praktikatuko dute.

Guztia diseinu intuitibo eta errazarekin, txiki-txikitatik erabili eta ulertu ahal izateko.

2. atala (Biten jolasa):

Bitak ikusitakoan, planteatutako animalien ezagutza ebaluatzeko jolasa hasten da.

Jolasean, animalia bakoitzaren izena idatzia eta irakurria ageri da, eta 4 aukeraren artean irudi zuzena aukeratu behar da.

Egindako ahalegina izar-kopuru batekin (zerotik hirura) saritzen da, baita azken mezu batekin ere, aukera zuzenen arabera.

Jolastuz eta 3 izarrak lortzen saiatuz, ikaskuntza finkatzen da.

3. atala (Letrak):

Jolas honen bitartez, letrak euskaraz ikasten dituzte eta animalien izenak oroimenean finkatzen zaizkie. Jolasaren helburua da letrak ordena egokian jartzea animaliaren izena osatzeko, eta ukitzen direnean entzun ere egiten dira.

4.atala (Puzzleak):

Jolas hau letren jolasaren antzekoa da, baina letrekin batera animalien irudiak ere ordenatzen dira.

87 animalia! Gehienak gure ingurunekoak! 3 gai!

Baserrian: txakurra, katua, perikitoa, arraina, dortoka, oiloa, oilarra, txita, ahatea...
Basoan: katagorria, basurdea, azeria, otsoa, hartza, oreina, trikua, sagua, satorra...
Atzerrian: elefantea, errinozeroa, hipopotamoa, krokodiloa, lehoia, tigrea, lehoinabarra, gepardoa, puma...

Glenn Doman psikoterapeuta estatubatuarraren adimen-bitetan oinarritua. Adimen-bitak 0 eta 6 urte bitarteko haurrentzako metodo didaktiko bat dira. Egun, mundu osoko milaka ikastetxek eta familiak baliatzen dute. Kontzeptua buruan gera dadin lortzeko, ikusmen eta entzumen bidezko informazioa jasotzen duten txartelak (bitak) labur eta azkar erakusten dira. Nahikoa da bita 15 aldiz erakustea estimulua oroimenean finkatuta geratzeko.

¡Aprende Euskera jugando!

Animaliak es un juego para el aprendizaje de animales y letras en Euskera diseñado para niños de 0 a 6 años, con el que también pueden practicar los mayores.

Parte 1 (Visualización de animales/bits):

La primera parte de Animaliak se desarrolla en formato de bits.

Cada nombre de animal aparece escrito, representado con una imagen muy reconocible y atractiva, y leído por un profesional experto con una correcta pronunciación del Euskera.

Utiliza el estilo de tipografía ligada, usado en los centros educativos para aprender a leer. Con ello los más pequeños se familiarizan con las letras ligadas y los niños más mayores practican la lectura.

Todo ello con un diseño intuitivo y sencillo para que pueda ser utilizado y comprendido desde bebés.

Parte 2 (Juego de bits):

Una vez terminada la visualización de los bits, comienza el juego, en el que se evalúa el conocimiento de los animales planteados.

En el juego, cada nombre de animal aparece escrito y leído, y hay que seleccionar la imagen acertada entre 4 posibles opciones.

El esfuerzo realizado se premia con número de estrellas (de cero a tres) y un mensaje final dependiendo de los aciertos.

Jugando y buscando lograr las 3 estrellas se consigue reforzar el aprendizaje.

Parte 3 (Letras):

Con este juego aprenden las letras en euskera y refuerzan el recuerdo del nombre de los animales. El objetivo del juego es poner las letras en el orden correcto para formar el nombre del animal, escuchándolas también al ser tocadas.

Parte 4 (Puzles):

Este juego es similar al juego de letras, pero junto con las letras se ordena también la imagen animal.

¡87 animales! ¡la gran mayoría de nuestro entorno! ¡3 temas incluidos!

En el caserío: perro, gato, periquito, pez, tortuga, gallina, gallo, pollito, pato...
En el bosque: ardilla, jabalí, zorro, lobo, oso, ciervo, erizo, ratón, Topo...
En extranjero: elefante, rinoceronte, hipopótamo, cocodrilo, león, tigre, leopardo, guepardo, puma...

Inspirados en los bits de inteligencia del psicoterapeuta estadounidense Glenn Doman. Los bits de inteligencia son un método didáctico dirigido a niños de entre 0 y 6 años. Hoy en día son utilizados en miles de centros educativos y hogares de todo el mundo. Para lograr la retención del concepto en la mente se muestran tarjetas (bits) con información visual y auditiva de una forma escueta y rápida. Basta con mostrar el bit 15 veces para que el estímulo quede fijado en la memoria.