KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILAHizkuntza Politikarako SailburuordetzaDEPARTAMENTO DE CULTURA YPOLÍTICA LINGÜÍSTICAViceconsejería de Política Lingüística

Nor da?